Gebruik:

Deze website bevat informatie over de activiteiten en producten van Bixbi Bamboe en onze webshop bamboewebshop.nl. Wij trachten ervoor zorg te dragen dat de op de website gepubliceerde informatie actueel en is en trachten fouten te vermijden. Wij houden wel het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen.

Inhoud: 

Op alle inhoud van deze website berust ons intellectuele eigendomsrecht en/of auteursrecht. De website zelf en alle inhoudelijke onderdelen daarvan, zoals de handelsmerken, teksten, illustraties, logo's, bedrijfsnamen, producten en foto's, zijn eigendom van Bixbi Bamboe. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bixbi bamboe mag de inhoud ervan niet gekopieerd of gereproduceerd worden. Kosten voor het tegengaan van misbruik door derden zullen op u worden verhaald.